Over

De NAVO viert dit jaar zijn zestigste verjaardag.

Als vredesbeweging vinden we dit meer dan genoeg. De NAVO is een militair orgaan dat zich heeft ontwikkeld tot militaire arm van een economisch blok. Een efficiƫnt veiligheidsbeleid moet uitgaan van een brede benadering. Het moet inwerken op de sociaal-economische en ecologische oorzaken die aan de basis liggen van conflicten. Daarbinnen is er volgens ons voor de NAVO geen plaats.

We pogen op deze weblog artikels samen te brengen over de NAVO die dieper ingaan op o.a. de (on)zin van de NAVO, de relaties tussen de Europese Unie en de NAVO en Afghanistan. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een hoognodig debat want 60 jaar NAVO is meer dan genoeg?!?

Vrede vzw, een Belgische vredesbeweging

This year NATO celebrates his 60th birthday.

As a peacemovement we think it’s enough. NATO is a military organisation that has develepod into a military branch of a economical block. An efficient security policy needs a broader approach. It needs to have an impact on social-economical and ecological causes which are grounds for conflict. According to us, NATO has no role in this proces.

On this weblog we try to present you articles about NATO in which the authors make a thorough analysis of the existence of NATO, the relations between the European Union and NATO, and Afghanistan. We hope that by creating this weblog we can contribute to a much needed debate, because 60 years of NATO is more than enough?!?

Vrede vzw, a Belgian peacemovement