“De strijd tegen de NAVO is een sociale strijd”

Bert De Belder

"Vakbonden zullen de middelen voor militaire uitgaven liever besteed zien in de sociale sector"

"Vakbonden zullen de middelen voor militaire uitgaven liever besteed zien in de sociale sector"

Op de NAVO-top in Lissabon van een twee weken geleden werd een nieuw strategisch concept goedgekeurd. Nu de oude vijand van de Koude Oorlog is weggevallen, gaat het bondgenootschap op zoek naar nieuwe bedreigingen om zijn bestaan te legitimeren. Dit interview met Ludo De Brabander (Vrede vzw) verscheen in solidair

De NAVO hield eind november een topconferentie in Lissabon, om een nieuw strategisch concept goed te keuren. Moeten wij daarvan wakker liggen?

Ludo De Brabander. Hoewel het nieuwe strategische concept verstrekkende gevolgen heeft op het vlak van bewapening, defensie-uitgaven en het inzet van de nationale is er in ons land nauwelijks enig debat over geweest. De NAVO verdraagt weinig democratie. Onze regering mocht en wou de ontwerptekst van het strategische concept niet ter beschikking stellen van de parlementsleden. Die hielden zich dan maar bezig met “het uitwisselen van gedachten”, twee dagen voor de top in Lissabon.

België heeft daar ingestemd met een VS-strategie waarbij de NAVO nog mondialer moet worden, en waarbij kernwapens nog steeds een hoeksteen vormen. Dus ja, we zouden daar het best van wakker liggen.
Worden er nog meer militaire inspanningen gevraagd van de NAVO-lidstaten, ook van België?

Ludo De Brabander. In het nieuwe strategische concept engageren de NAVO-lidstaten zich om de “noodzakelijke niveaus op het vlak van defensie-uitgaven vol te houden” en om geen beslissingen te nemen over wapenbeheersing en ontwapening zonder grondig overleg binnen de NAVO. We mogen dus niet gaan ontwapenen zonder akkoord van de VS. Integendeel, de NAVO-lidstaten moeten zorgen voor de maximale ontplooibaarheid van hun troepen en voor voldoende capaciteit om operaties op het terrein aan te houden. We mogen het wel vergeten om het defensiebudget verder te doen krimpen!
De NAVO ziet heel wat nieuwe bedreigingen voor onze veiligheid.

Ludo De Brabander. Ja, maar dat is nonsens. De oude vijand van de Koude Oorlog (de Sovjet-Unie en het Warschaupact, n.v.d.r.) is weggevallen en nu moet de NAVO voortdurend zichzelf legitimeren om haar voortbestaan te verzekeren. In het nieuwe strategische concept staan een heleboel bedreigingen omschreven zoals terrorisme, drugshandel, klimaatwijzigingen, waterschaarste en stijgende energiebehoeften. Stuk voor stuk gaat het om problemen die hun oorsprong vinden in de manier waarop deze wereld politiek en economisch is georganiseerd.

Wat de NAVO doet, is hierop militaire antwoorden formuleren. De militaire uitgaven zijn een investering om de economische motor van ons kapitalistische systeem draaiende te houden. Met de NAVO kan het Westen zich desnoods met geweld toegang verschaffen tot energie- en grondstoffenvoorraden. Daarom vormt de NAVO zich om tot een mobiel interventieapparaat.

Uiteraard hebben we geen militairen en wapens nodig om de oorzaken van de wereldproblemen aan te pakken. Maar dan wordt dit een heel ander verhaal, dat de machthebbers niet graag slikken, met ingrediënten als eerlijke handel, goede arbeidsomstandigheden, respect voor het internationaal recht, duurzame productie- en consumptiepatronen, sociale investeringen in plaats van winsten voor bedrijven, enz.
Welke uitdagingen ziet u voor de vredesbeweging?

Ludo De Brabander. Het NAVO-verhaal en bij uitbreiding het hele militaire gebeuren is geen zaak van de vredesbeweging alleen. Derdewereldorganisaties zullen de NAVO tegenkomen als het gaat over de civiel-militaire samenwerking: ontwikkelingssamenwerking als glijmiddel om een bezetting of een militaire operatie aanvaardbaar te maken. Vakbonden zullen de middelen voor militaire uitgaven liever besteed zien in de sociale sector. Ondanks de financieel-economische crisis zijn de militaire uitgaven vorig jaar wereldwijd toch nog met 5% gestegen. De strijd tegen militarisering en oorlog is een sociale strijd, een strijd van ontwapenen om te ontwikkelen.

Aankondiging

Dit interview verschijnt ter gelegenheid van de Marxistische Winteruniversiteit met een luik oover NAVO en Afghanistan

Maandag 27 december:

• De oorlogsstrategie van het VS-imperialisme, met Boudewijn Deckers
• De NAVO, van zijn ontstaan tot zijn nieuw strategisch concept, met Ludo De Brabander

Dinsdag 28 december:

• Oorlog en bezetting in Irak, met Dirk Adriaensens
• Oorlog en bezetting in Afghanistan, met Danny Claes
• Sancties en militaire dreigementen tegen Iran, met Marc Botenga

Marxistische Winteruniversiteit, van 27 t.e.m. 30 december. Info en inschrijvingen via www.marx.be