Nieuwe NAVO: Externe operaties, nucleair, betere relaties met EU en Rusland

jamieshea3

Jamie Shea, Deputy Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges Divisison, NATO

Tijdens de Shadow Nato Summit van Nato Watch, Basic, Bertelsmann Stiftung en ISIS Europe op 15 en 16 november 2010 (Civil Society Perspectives on the Lisbon Summit and NATO’s New Strategic Concept) in Brussel konden we het volgende noteren uit de mond van NAVO-vertegenwoordiger Jamie Shea:

New strategic concept:

Navo blijft in de eerste plaats een defensie-organisatie

crisis management

partnerships

defensie-organisatie
*steunend op artikel 5 van het Verdrag : een aanval tegen een van ons, is een aanval tegen ons allen (territoriaal, terrorisme, cyber attacks)
*De nucleaire capaciteit is van essentieel belang en moet worden aangehouden zolang het atoomwapen bestaat – op de top in Lissabon zal men het wellicht houden bij dit principe, concrete punten worden verwezen naar 2011 waar een herziening van de Nuclear Posture is voorzien (ook rekening houden met de nieuwe US Nuclear Posture onder president Obama)
*steun geven aan ontwapeningsinitiatieven
*verdediging van de global commons (energie) en vital spaces (air, land, sea, cyber)
*rakettenschild: heel wat landen hebben een bepaalde anti-raketverdediging uitgewerkt, daarom is het beter dat alle lidstaten kunnen genieten van het bijeen brengen van deze verschillende programma’s en systemen

crisis management
*(‘hopelijk kleinere’) operaties zoals Afghanistan zullen nodig blijven
*meer nadruk op anticipation, early warning, crisis prevention
*bescheiden civiele component

partnerships
*Semi-permanent netwerk met landen die bereid zijn in acties te participeren – cfr Afghanistan, eerder met individuele staten – en over verschillende continenten
*met groepen landen : in de allereerste plaats een verbetering van de relaties met de Europese Unie, betere coördinatie met de VN
*speciaal partnership met Rusland
*noodzakelijke structuurveranderingen om een betere uitvoering, implementatie te verkijgen: rakettenschild (ook met Rusland), Afghanistan

(notities GS)