Wat doet de NAVO met haar kernwapens?

Vredesactie

De NAVO is een militaire alliantie bewapend met kernwapens. Haar kernwapenstrategie is gevaarlijk en illegaal. Het nucleaire beleid
van de NAVO wordt uiteengezet in haar Strategisch concept. Hierin staat dat: “… de gemeenschappelijke verplichting oorlog te voorkomen, blijven vereisen dat de Europese bondgenoten die betrokken zijn bij de collectieve defensieplannen voor nucleaire taken, op grote schaal deelnemen aan het stationeren van nucleaire strijdkrachten op hun grondgebied…” (par.63)

Vijf Europese landen – België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije – herbergen 150 à 240 Amerikaanse kernwapens op basis van de “nuclear sharing” akkoorden van de NAVO. Dit betekent dat vijf niet-kernmachten (België, Nederland, Duitsland, Italië en Turkije) meer dan 40 jaar geleden afspraken maakten met de VS over “nucleaire samenwerking”.

Voor het gebruiken van de kernwapens heeft de NAVO sinds 2000, onder invloed van de VS, een nieuwe strategie goedgekeurd. Die laat toe dat kernwapens worden ingezet tegen staten die zelf geen kernwapens hebben.

Oorspronkelijk werden de kernwapens gebruikt als afschrikking voor andere kernwapenstaten. Wie geen kernwapens bezat, werd ook niet door kernwapens bedreigd. Vandaag kunnen landen waarvan een vermoeden bestaat dat ze beschikken over massavernietigingswapens zoals biologische of chemische wapens, bedreigd worden met kernwapens. Aangezien veel meer landen kunnen beschikken over chemische of biologische wapens dan over kernwapens, zijn nu veel meer landen een potentieel doelwit van de  AVO-kernwapens. Het als eerste inzetten van kernwapens bij het vermoeden van massavernietigingswapens bij de tegenstander, behoort tot de mogelijkheden.

Het NAVO-beleid om als eerste kernwapens te gebruiken, zorgt voor een extra gevaarlijke dimensie in combinatie met het Amerikaanse veiligheidsbeleid dat voor preventieve oorlog pleit.

Het NAVO nuclear sharing-principe is illegaal omdat het in strijd is met het Internationaal humanitair recht en met het Non-proliferatieverdrag.  Uit de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag uit 1996 over de legaliteit van kernwapens kunnen we concluderen dat alle bestaande kernwapens illegaal zijn. Het non-proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van nucleaire wapens moet tegengaan, verplicht alle ondertekenaars om te streven naar een kernwapenvrije wereld. De herbevestiging van de politieke en militaire waarde van de NAVO-kernwapens is een schending van deze verplichting.

Bron: Overigens (Vredesactie), 09/02/2009