'Een economie in crisis kan geen zwaar defensiebudget aan'

Door Tom Peeters (De Tijd, 4 april)

"Als de NAVO in Afghanistan in een Vietnamscenario belandt en moet opstappen, verliest ze haar geloofwaardigheid op militair-strategisch vlak"

Vredesactivist en docent noord-zuidpolitiek Ludo De Brabander schetst economische en geostrategische agenda van NAVO

 

De NAVO bestaat vandaag zestig jaar. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie evolueerde na de Koude Oorlog van een klassiek defensiebondgenootschap naar een meer globale interventiemacht. Maar de vijand mag dan van gezicht veranderd zijn, de economische agenda van de NAVO is ongewijzigd gebleven, zegt Ludo De Brabander van de vredesbeweging. ‘Het officiële discours van de NAVO strookt niet meer met de realiteit.’

Het is een historische NAVO-top, daar in Straatsburg/Kehl. Dat beseffen ook de vele linkse tegenstanders van de NAVO die massaal zijn afgezakt naar het Frans-Duitse grensgebied en op hun manier een stem willen in het debat. Ook Ludo De Brabander en Georges Spriet van de vredesbeweging tekenen er samen met enkele bussen sympathisanten present. Als ze de grens over geraken tenminste, want uit voorzorg heeft men het Shengen-verdrag tijdelijk opgeheven en zullen er dus opnieuw grenscontroles plaatsvinden. Het zegt iets over wat er op het spel staat in Straatsburg.

Het is meer dan symbolisch: er valt niet alleen iets te vieren, het is ook de eerste NAVO-top voor de nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama. En er staan enkele belangrijke punten op de agenda. De NAVO staat voor een kruispunt. Kan en wil ze nog uitbreiden? En zo ja, met wie? De oorlog in Afghanistan lijkt alvast een sleutelrol te spelen in haar toekomst. Het is tegelijk de perfecte illustratie van hoe economische en geostrategische belangen verstrengeld zijn met een militaire interventie, die naar de buitenwereld graag vertaald wordt als een humanitaire missie. Lees verder

De Crem: ‘Geen oorlog in Afghanistan’

Gie Goris

Premier Van Rompuy beloofde het voorbije weekend een extra inspanning van België voor de Navo-operatie in Afghanistan. Zowat iedereen beklemtoont intussen dat er niet gestreefd wordt naar een militaire overwinning en minister De Crem beweerde zelfs dat er geen oorlog is in Afghanistan. Toch is het militaire budget voor de Belgische tussenkomst daar een tienvoud van het humanitaire budget.

Lees verder

NATO's Sixty Year Legacy: Threat Of Nuclear War In Europe

Rick Rozoff

Since its birth the North Atlantic Treaty Organization has envisioned the use of nuclear http://iga.edu/best-paper-writing-service-essay/ weapons against non-nuclear nations.

One of the fundamental purposes for the creation of NATO in 1949 was to introduce the permanent stationing of nuclear weapons in Europe. In a Europe that, in 1949, had no nuclear nation and no atomic bombs of its own.
Lees verder

Criminalisering van de vredesbeweging in Straatsburg is onaanvaardbaar

Pieter Teirlinck

Zoals verwacht is er slechts één beeld de wereld rondgegaan: dat van zware rellen en brandende gebouwen. De duizenden betogers uit tientallen verschillende landen, met een duidelijke boodschap aan de regeringsleiders kwamen niet echt in beeld. Wat niet kan gezegd worden van diezelfde wereldleiders die in grote kameraadschappelijkheid samen over de Europabrug flaneerden onder het geraas van een aantal Franse gevechtsvliegtuigen die de Franse driekleur in de lucht tekenden.
Lees verder

NAVO-tegenconferentie, een verslag

Pieter Teirlinck

Zo’n zes kilometer ten zuiden van Straatsburg ging een NAVO-tegenconferentie door in een sporthal. Op het openingsdebat waren zo’n 350 mensen aanwezig maar er ontbraken twee sprekers: Tariq Ali en Bianca Jagger. Het vliegtuig van president Obama landde namelijk tezelfdertijd met hun vliegtuig, waardoor alle verkeer rond de luchthaven stilgelegd werd en alle reizigers dus voor onbepaalde tijd vast kwamen te zitten.
Lees verder

Verslag NAVO-debat

Pieter Becuwe

Naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van de NAVO en exact één week voor de NAVO-top in Straatsburg-Kehl, organiseerde Vrede vzw een debat over het verleden, het heden en de toekomst van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Het debat had plaats op donderdag 26 maart om 20 uur in het Geuzenhuis te Gent.

Lees verder

Obama’s engagement voor nucleaire ontwapening toegejuicht, maar…

Tim Bogaert

Pax Christi Vlaanderen is tevreden over de plannen van Barack Obama om – eindelijk – werk te maken van nucleaire non-proliferatie. Tijdens zijn toespraak in Praag op 5 april kondigde president Obama aan dat de VS de intentie heeft haar kernwapenarsenaal af te bouwen, indien andere landen dit voorbeeld zouden volgen. Concrete stappen op korte termijn zijn evenwel noodzakelijk. Pas als die er zijn, zal blijken in hoeverre het Obama menens is inzake nucleaire ontwapening, en in hoeverre hij de eigen administratie mee kan krijgen.

Lees verder