Preparing for the NATO Summit: From Allies to Partners

Sven Biscop

(De ingenomen standpunten zijn niet die van Vrede vzw.)

At NATO’s 60th anniversary Summit in April the tasking will be given to draft a new strategic concept, which will undoubtedly provoke an intense and none too easy debate about the future of the Alliance. When undertaking this exercise, it is important to realize that the context in which NATO operates has changed fundamentally. Accordingly, rather than just improving NATO-EU relations and streamlining the NATO apparatus, more fundamental changes in the organization of transatlantic relations overall are required.

Lees verder

De Crem: 'Geen oorlog in Afghanistan'

Gie Goris

Premier Van Rompuy beloofde het voorbije weekend een extra inspanning van België voor de Navo-operatie in Afghanistan. Zowat iedereen beklemtoont intussen dat er niet gestreefd wordt naar een militaire overwinning en minister De Crem beweerde zelfs dat er geen oorlog is in Afghanistan. Toch is het militaire budget voor de Belgische tussenkomst daar een tienvoud van het humanitaire budget.
Lees verder

Wat doet de NAVO met haar kernwapens?

Vredesactie

De NAVO is een militaire alliantie bewapend met kernwapens. Haar kernwapenstrategie is gevaarlijk en illegaal. Het nucleaire beleid
van de NAVO wordt uiteengezet in haar Strategisch concept. Hierin staat dat: “… de gemeenschappelijke verplichting oorlog te voorkomen, blijven vereisen dat de Europese bondgenoten die betrokken zijn bij de collectieve defensieplannen voor nucleaire taken, op grote schaal deelnemen aan het stationeren van nucleaire strijdkrachten op hun grondgebied…” (par.63)

Lees verder

T-shirts “To be or NATO be”

"Democracy we deliver"

"Democracy we deliver"

"To be or NATO be"

"To be or NATO be"

Vervaardig uit biologisch katoen en fair trade.

Er zijn zowel modellen beschikbaar voor mannen als voor vrouwen.

De kostprijs bedraagt 13 euro.

De T-shirts zijn af te halen bij Vrede vzw, Filips Van Arteveldestraat 35 te Gent.