'Een economie in crisis kan geen zwaar defensiebudget aan'

Door Tom Peeters (De Tijd, 4 april)

"Als de NAVO in Afghanistan in een Vietnamscenario belandt en moet opstappen, verliest ze haar geloofwaardigheid op militair-strategisch vlak"

Vredesactivist en docent noord-zuidpolitiek Ludo De Brabander schetst economische en geostrategische agenda van NAVO

 

De NAVO bestaat vandaag zestig jaar. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie evolueerde na de Koude Oorlog van een klassiek defensiebondgenootschap naar een meer globale interventiemacht. Maar de vijand mag dan van gezicht veranderd zijn, de economische agenda van de NAVO is ongewijzigd gebleven, zegt Ludo De Brabander van de vredesbeweging. ‘Het officiële discours van de NAVO strookt niet meer met de realiteit.’

Het is een historische NAVO-top, daar in Straatsburg/Kehl. Dat beseffen ook de vele linkse tegenstanders van de NAVO die massaal zijn afgezakt naar het Frans-Duitse grensgebied en op hun manier een stem willen in het debat. Ook Ludo De Brabander en Georges Spriet van de vredesbeweging tekenen er samen met enkele bussen sympathisanten present. Als ze de grens over geraken tenminste, want uit voorzorg heeft men het Shengen-verdrag tijdelijk opgeheven en zullen er dus opnieuw grenscontroles plaatsvinden. Het zegt iets over wat er op het spel staat in Straatsburg.

Het is meer dan symbolisch: er valt niet alleen iets te vieren, het is ook de eerste NAVO-top voor de nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama. En er staan enkele belangrijke punten op de agenda. De NAVO staat voor een kruispunt. Kan en wil ze nog uitbreiden? En zo ja, met wie? De oorlog in Afghanistan lijkt alvast een sleutelrol te spelen in haar toekomst. Het is tegelijk de perfecte illustratie van hoe economische en geostrategische belangen verstrengeld zijn met een militaire interventie, die naar de buitenwereld graag vertaald wordt als een humanitaire missie. Lees verder