De NAVO, instrument voor geostrategische belangen

De oprichting van de NAVO had veel minder met de externe militaire dreiging van het Oostblok te maken, dan wel met ideologische, economische en geopolitieke belangen

De oprichting van de NAVO had veel minder met de externe militaire dreiging van het Oostblok te maken, dan wel met ideologische, economische en geopolitieke belangen

Door Ludo De Brabander

De Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is in 1949 opgericht. Voor haar aanhangers is het de verdienste van dit militair bondgenootschap dat het een dam kon opwerpen tegen een agressief expansionistisch communistisch systeem dat Europa opnieuw in een oorlog dreigde te storten. Het discours over de oorlogsdreiging vanuit Oost-Europa werd sterk gepopulariseerd in de media. Er werd graag verwezen naar de blokkade van Berlijn, de Koreaanse oorlog, het neerslaan van de Hongaarse opstand, de Praagse lente, enzovoort. Historische uitspraken zoals die van Paul-Henri Spaak met zijn bekende ‘nous avons peur’-toespraak voor de derde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (september 1948) moesten de perceptie van een reële dreiging onderstrepen. De oprichting van de NAVO en de bewapening was in die context broodnodig om de tegenstander af te schrikken en desnoods militair van antwoord te dienen.

Een dieper lezing en analyse van de feiten geeft evenwel een veel genuanceerder en zelfs ander verhaal. De oprichting van de NAVO had veel minder met de externe militaire dreiging van het Oostblok te maken, dan wel met ideologische, economische en geopolitieke belangen (DOSSIER). Lees verder

“De strijd tegen de NAVO is een sociale strijd”

Bert De Belder

"Vakbonden zullen de middelen voor militaire uitgaven liever besteed zien in de sociale sector"

"Vakbonden zullen de middelen voor militaire uitgaven liever besteed zien in de sociale sector"

Op de NAVO-top in Lissabon van een twee weken geleden werd een nieuw strategisch concept goedgekeurd. Nu de oude vijand van de Koude Oorlog is weggevallen, gaat het bondgenootschap op zoek naar nieuwe bedreigingen om zijn bestaan te legitimeren. Dit interview met Ludo De Brabander (Vrede vzw) verscheen in solidair
Lees verder

Verklaring van de NAVO tegentop in Lissabon

Internationaal Coördinatie Comité – No To NATO

19 november 2010

Terwijl de NAVO-leiders hun bijeenkomst houden op de top in Lissabon, bekrachtigen vredesactivisten hun verzet tegen de agressieve militaire en nucleaire politiek van de NAVO. We beklemtonen onze visie voor een rechtvaardige en vreedzame wereld en betreuren de verspilling van de mondiale middelen voor geweld, militarisering en dodelijke wapens en massavernietigingswapens. Deze visie wordt gedeeld door de overgrote meerderheid van de wereldbevolking. Als vredesbeweging uit de NAVO-landen zullen we blijven samenwerken totdat onze landen niet langer staan voor brutale macht en lijden, maar voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid over de grenzen heen. Lees verder

Conferentie van de vredesbeweging tegen de NAVO in Lissabon

anti-nato2Honderden vredesactivisten uit meer dan 30 landen hebben verzamelen geblazen in Lissabon en formuleren op een vredesconferentie hun kritiek tegen de NAVO als nucleaire en mondiale alliantie. De NAVO presenteert zich graag als een Transatlantische Alliantie van democratische staten. Maar tot nu is al aan 152 vredesactivisten de toegang tot het Portugese grondgebied geweigerd en wordt hen op die manier het recht om kritiek te uiten en te manifesteren ontnomen. Niet echt democratisch dus. De Portugese autoriteiten willen dat de NAVO-top in Lissabon, die door NAVO-Secretaris-Generaal Rasmussen als een van de belangrijkste in de NAVO geschiedenis wordt omschreven, vlekkeloos verloopt en laten niets aan het toeval over. De politie is massaal aanwezig en maken van de stad een versterkte burcht. Lees verder

Belgisch ‘parlementair moment’ over de NAVO top

verslag van Claudine Polet (Comité Surveillance Otan)

Gemeenschappelijke vergadering van de commissies buitenlandse zaken en defensie van Kamer en Senaat.
Woensdag 17 november 2010

De regering van lopende zaken wordt vertegenwoordigd door de premier Yves Leterme, Minister van Buitenlanse Zaken Steven Van Ackere en Minister van Defensie Pieter De Crem.

Lees verder

Nieuwe NAVO: Externe operaties, nucleair, betere relaties met EU en Rusland

jamieshea3

Jamie Shea, Deputy Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges Divisison, NATO

Tijdens de Shadow Nato Summit van Nato Watch, Basic, Bertelsmann Stiftung en ISIS Europe op 15 en 16 november 2010 (Civil Society Perspectives on the Lisbon Summit and NATO’s New Strategic Concept) in Brussel konden we het volgende noteren uit de mond van NAVO-vertegenwoordiger Jamie Shea:

New strategic concept:

Navo blijft in de eerste plaats een defensie-organisatie

crisis management

partnerships

Lees verder

Democratisch deficit heerst rond NAVO-politiek

Ludo De Brabander

Symbolische actie wegens nepdebat over NAVO in Belgisch Parlement

Symbolische actie wegens nepdebat over NAVO in Belgisch Parlement

Vrijdag en zaterdag (19 en 20 november 2010) komen de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten bijeen in Lissabon. Volgens NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen gaat het om een van de belangrijkste bijeenkomsten in de geschiedenis van de NAVO. Daar valt in eigen land weinig van te merken.

Onze parlementaire vertegenwoordigers houden amper twee dagen voor de top slechts een ‘gedachtewisseling’ over de top, in een gezamenlijke commissie van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging van Kamer en Senaat. En dat is dan nog alleen maar dankzij de inspanningen van enkele parlementairen die er zwaar voor hebben moeten lobbyen. De inzet van de top is nochtans niet min. Er wordt een Nieuw Strategisch Concept (NSC) vastgelegd voor het komende decennium, er wordt een fundamentele wijziging van de Afghanistan strategie vanaf 2014 bevestigd en er komt een ‘nieuwe start’ in de momenteel behoorlijk verziekte relatie met Rusland. Hoewel het stuk voor stuk om beslissingen gaat met grote repercussies op het Belgische buitenlands en defensiebeleid vertrekt onze regering naar Lissabon zonder dat daar een ernstig parlementair, laat staan, maatschappelijk debat aan vooraf ging en zonder een duidelijk mandaat. Dat we met een ontslagnemende regering zitten is een flauw excuus. Lees verder

NAVO-baas licht een tip van de sluier over het nieuwe strategische concept

Ludo De Brabander

navo-rasmussenNAVO-Secretaris-Generaal Anders Fogh Rasmussen heeft in een toespraak vandaag de grote lijnen van het Nieuw Strategisch Concept (NSC) uiteengezet, zoals dat later dit jaar op de NAVO-top in Lissabon zal worden goedgekeurd. Uit zijn toespraak onthouden we vooral dat de NAVO deze wereld vooral in termen van dreigingen definieert. Dat geeft voldoende argumenten om de reeds ingeslagen NAVO-koers naar een mondiale interventiegerichte alliantie met behoud van nucleaire capaciteit verder te zetten. Het bondgenootschap wil vooral het militaire machtsmonopolie behouden: “De NAVO moet een militaire macht kunnen genereren en behouden op een niveau dat door geen enkele tegenstander geëvenaard worden”. Lees verder

'Een economie in crisis kan geen zwaar defensiebudget aan'

Door Tom Peeters (De Tijd, 4 april)

"Als de NAVO in Afghanistan in een Vietnamscenario belandt en moet opstappen, verliest ze haar geloofwaardigheid op militair-strategisch vlak"

Vredesactivist en docent noord-zuidpolitiek Ludo De Brabander schetst economische en geostrategische agenda van NAVO

 

De NAVO bestaat vandaag zestig jaar. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie evolueerde na de Koude Oorlog van een klassiek defensiebondgenootschap naar een meer globale interventiemacht. Maar de vijand mag dan van gezicht veranderd zijn, de economische agenda van de NAVO is ongewijzigd gebleven, zegt Ludo De Brabander van de vredesbeweging. ‘Het officiële discours van de NAVO strookt niet meer met de realiteit.’

Het is een historische NAVO-top, daar in Straatsburg/Kehl. Dat beseffen ook de vele linkse tegenstanders van de NAVO die massaal zijn afgezakt naar het Frans-Duitse grensgebied en op hun manier een stem willen in het debat. Ook Ludo De Brabander en Georges Spriet van de vredesbeweging tekenen er samen met enkele bussen sympathisanten present. Als ze de grens over geraken tenminste, want uit voorzorg heeft men het Shengen-verdrag tijdelijk opgeheven en zullen er dus opnieuw grenscontroles plaatsvinden. Het zegt iets over wat er op het spel staat in Straatsburg.

Het is meer dan symbolisch: er valt niet alleen iets te vieren, het is ook de eerste NAVO-top voor de nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama. En er staan enkele belangrijke punten op de agenda. De NAVO staat voor een kruispunt. Kan en wil ze nog uitbreiden? En zo ja, met wie? De oorlog in Afghanistan lijkt alvast een sleutelrol te spelen in haar toekomst. Het is tegelijk de perfecte illustratie van hoe economische en geostrategische belangen verstrengeld zijn met een militaire interventie, die naar de buitenwereld graag vertaald wordt als een humanitaire missie. Lees verder