NATO's Sixty Year Legacy: Threat Of Nuclear War In Europe

Rick Rozoff

Since its birth the North Atlantic Treaty Organization has envisioned the use of nuclear http://iga.edu/best-paper-writing-service-essay/ weapons against non-nuclear nations.

One of the fundamental purposes for the creation of NATO in 1949 was to introduce the permanent stationing of nuclear weapons in Europe. In a Europe that, in 1949, had no nuclear nation and no atomic bombs of its own.
Lees verder

Obama’s engagement voor nucleaire ontwapening toegejuicht, maar…

Tim Bogaert

Pax Christi Vlaanderen is tevreden over de plannen van Barack Obama om – eindelijk – werk te maken van nucleaire non-proliferatie. Tijdens zijn toespraak in Praag op 5 april kondigde president Obama aan dat de VS de intentie heeft haar kernwapenarsenaal af te bouwen, indien andere landen dit voorbeeld zouden volgen. Concrete stappen op korte termijn zijn evenwel noodzakelijk. Pas als die er zijn, zal blijken in hoeverre het Obama menens is inzake nucleaire ontwapening, en in hoeverre hij de eigen administratie mee kan krijgen.

Lees verder

Wat doet de NAVO met haar kernwapens?

Vredesactie

De NAVO is een militaire alliantie bewapend met kernwapens. Haar kernwapenstrategie is gevaarlijk en illegaal. Het nucleaire beleid
van de NAVO wordt uiteengezet in haar Strategisch concept. Hierin staat dat: “… de gemeenschappelijke verplichting oorlog te voorkomen, blijven vereisen dat de Europese bondgenoten die betrokken zijn bij de collectieve defensieplannen voor nucleaire taken, op grote schaal deelnemen aan het stationeren van nucleaire strijdkrachten op hun grondgebied…” (par.63)

Lees verder